Jan Degenaar
Cell: 082 4902 043

Gerhard Degenaar
Cell: 083 7490 096

 

Lourie Degenaar
Cell: 082 7763 113

 

    New Development Vleiland Landgoed  

 

 

 

Businesses for sale Farms for Sale Houses for Sale Valuations
Besighede te Koop Plase te Koop Huise te Koop Waardasies
Vleiland New Development Vleiland Nuwe Ontwikkeling Contact us Kontak Ons

Standerton Florapark.
Nuwe ontwikkeling van 61 erwe op die hoek van Beyers Naude en Boekenhoutstraat, Standerton.
Sekuriteitskompleks met 1.9 m hoŽ dubbel mure reg rondom. Pryse vanaf R300 000 tot
R410 000 Reserveer u standplaas vandag nog deur 'n deposito te betaal van slegs R5000.00
 

Fase 2 nou beskikbaar

Om pryslys te besigtig Kliek Hier

Standerton Florapark.
New development project of 61 stands on the corner of Beyers Naude and Boekenhout Street, Standerton.
Security complex with 1.9 m double wall all round. Prices from R300 000 up to R410 000
Reserve your stand today by paying a deposit of only R5000.00
 

Phase 2 now available

To view pricelist Click Here

This Website is proudly Designed, Hosted and Maintained by:

BACK TO TOP

 

 

Home
Home