Jan Degenaar
Cell: 082 4902 043

Jannie Degenaar
Cell: 072 9247 533

 

    Valuations  

 

 

 

Businesses for sale Farms for Sale Houses for Sale Valuations
Besighede te Koop Plase te Koop Huise te Koop Waardasies
Vleiland New Development Vleiland Nuwe Ontwikkeling Contact us Kontak Ons

PLEASE BOOK TIMEOUSLY FOR CAPITAL GAINS TAX VALUATIONS.
During 1983 Jan Degenaar successfully wrote the prescribed exam of the Council of Valuers and from then practises as a Professional Valuer and Appraiser. He is also registered as a member of the Institute of Valuers.

In 1994 Jannie Degenaar registered as a Candidate Valuer with Jan Degenaar as his mentor and he is also registered with the Council as well as the Institute of Valuers.

Jan and Jannie attends seminars and training sessions on a regular basis in order to stay updated with all the facets of the ever changing property market. They specialize in the valuating of farms, residential, industrial and commercial properties.

Some of their clients includes Eskom, Transnet, Old Mutual and the local Town Council.

With several thousands of valuations already done, Jan and Jannie have ample experience to supply you with a professional service.

Afrikaans:
BESPREEK ASB VROEGTYDIG VIR KAPITAAL WINS BELASTING WAARDASIES.

Jan Degenaar het gedurende 1983 die voorgeskrewe eksamen van die Raad van Waardeerders suksesvol afgelÍ en praktiseer sedertdien as Professionele Waardeerder en is ook aangestel as Taksateur. Hy is ook Ďn geregistreerde lid by die Instituut van Waardeerders.

In 1994 registreer Jannie Degenaar as kandidaat Waardeerder met Jan Degenaar as mentor en is hy lid van die Raad en die Instituut van Waardeerders.

Jan en Jannie woon gereeld seminare en opvolg kursusse by om sodoende op hoogte te bly van die veranderende eiendomsmark en nuwe tendense. Hulle spesialiseer in die waardering van plase, residensieŽle, kommersieŽle en industrieŽle eiendomme.

Van ons kliŽnte waarvoor waardasies reeds gedoen is tel Eskom, Transnet, Old Mutual en die plaaslike Munisipaliteit.

Met etlike duisende waardasies reeds gedoen, beskik Jan en Jannie oor genoegsame ondervinding om aan u Ďn professionele diens te lewer.

This Website is proudly Designed, Hosted and Maintained by:

BACK TO TOP

 

 

Home
Home